Înscrierea în clasa pregătitoare
Admiterea pentru învațământul profesional
Platforma națională de informare pentru vaccinare
Proiectul Time to Move
Înscrierea la grădiniță
Evaluare națională 2020
Proiect România-Ucraina: "Realitatea virtuală unește Carpații"
Admiterea pentru învațământul profesional de stat cu durata de 3 ani
Proiectul Time to Move
“Educația ne unește”
Proiectul Time to Move
„UN PLUS de integrare pentru tinerii din Țara Oașului prin Erasmus+"
Proiectul Time to Move
Time to move 2017

Descrierea proiectului aici

Informații despre proiect descarcă
Listele cu personalul unității pentru anul școlar 2017-2018
„UN PLUS de integrare pentru tinerii din Țara Oașului prin Erasmus+"

 • 2018-1-RO01-KA102-048255

 • Perioada de derulare: 15 octombrie 2018 – 14 octombrie 2019

 • Obiectivul general al acestuia este creșterea gradului de pregătire al elevilor, prin desfășurarea de activități practice în companii din spațiul european, care să ducă la dezvoltarea personală, incluziune socială , cetățenie activă si inserție profesională.

 • Obiectivele specifice sunt :

  O1.Dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini de către 28 de elevi ai Liceului Tehnologic ,,Anghel Saligny” Turț, vizate de standardele de pregătire profesională ale calificărilor pentru care se pregătesc, corelate cu competențele specifice locurilor de muncă din domeniile textile sau mecanică, într-un context internațional; recunoașterea acestora peste graniță, pentru șanse sporite de inserție profesională prin efectuarea unui stagiu de 3 săptămâni în Portugalia;

  O2. Acumularea de competențe transversale, lingvistice și culturale, într-un alt cadru decât cel școlar, în contextul practicării meseriei pentru care sunt în curs de calificare, în vederea pregătirii elevilor pentru viață;

  O3. Dezvoltarea abilităților de comunicare colocviala și de specialitate în limba engleză pentru 28 participanți de la nivel A1 la nivel A2/B1

  O4. Dezvoltarea parteneriatelor cu angajatorii la nivel internațional, care să promoveze învățarea bazată pe muncă și să faciliteze mobilitatea profesională.

 • Pentru atingerea acestora, proiectul a fost gândit să se desfășoare pe durata a 12 luni, perioadă în care vor fi organizate două fluxuri. Astfel 28 de elevi din învățământul liceal (clasa a X-a) vor desfășura stagii de instruire practică la agenții economici: CEPRA –Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel, Lisabona, pentru elevii de la domeniul mecanică și MODATEX - Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanificios din Lisabona, pentru elevii de la domeniul industrie textilă

 • Bugetul proiectului: 89 892 euro


 • Anunț selecție

  Calendar selecție

  Procedura de selecție

 • Rezultatele selectiei realizate in cadrul proiectului "UN PLUS de integrare pentru tinerii din Țara Oașului prin Erasmus+" 2018-1-RO01-KA102-048255:

  Rezultate inițiale

  Rezultate finale